ประกาศแนะนำ จันทบุรี

ประกาศอัพเดทล่าสุด จันทบุรี

P56LA2010087 ขายที่ดิน แสลง จันทบุรี 40-2-62.0 ไร่ 26.5 ล้านบาท

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 4 ธ.ค. 2563

ราคา 26,500,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

P56LA2010086 ขายที่ดิน พลับพลา จันทบุรี 4-0-12.0 ไร่ 12.36 ล้านบาท

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 4 ธ.ค. 2563

ราคา 12,360,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LR2011014 ขายที่ดิน แสลง จันทบุรี 56-1-86.0 ไร่ 56 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 56,000,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LR2011016 ขายที่ดิน เขาวัว จันทบุรี 7-1-56.4 ไร่ 5.8 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 5,800,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LA2011004 ขายที่ดิน วัดใหม่ จันทบุรี 15-0-49.3 ไร่ 120 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 120,000,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LA2011012 ขายที่ดิน เขาวัว จันทบุรี 7-2-9.0 ไร่ 16 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 16,000,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LA2011013 ขายที่ดิน จันทนิมิต จันทบุรี 0-2-51.7 ไร่ 3.2 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 3,200,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LA2011007 ขายที่ดิน เขาแก้ว จันทบุรี 2-3-94.0 ไร่ 2.8 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 2,800,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LR2011021 ขายที่ดิน เกาะขวาง จันทบุรี 0-0-89.0 ไร่ 1.1 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 1,100,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LR2011022 ขายที่ดิน สนามไชย จันทบุรี 4-3-49.0 ไร่ 4.8 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 4,800,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LA2011009 ขายที่ดิน แสลง จันทบุรี 3-3-36.0 ไร่ 4.992 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 4,992,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LA2011005 ขายที่ดิน ปัถวี จันทบุรี 30-0-0.0 ไร่ 25 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 25,000,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LR2011017 ขายที่ดิน เขาวัว จันทบุรี 21-2-12.0 ไร่ 84 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 84,000,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LR2011018 ขายที่ดิน วัดใหม่ จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 2.5 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 2,500,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LR2011015 ขายที่ดิน คมบาง จันทบุรี 7-2-0.0 ไร่ 15.45 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 15,450,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LR2011014 ขายที่ดิน แสลง จันทบุรี 56-1-86.0 ไร่ 56 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 56,000,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LR2011016 ขายที่ดิน เขาวัว จันทบุรี 7-1-56.4 ไร่ 5.8 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 5,800,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LA2011004 ขายที่ดิน วัดใหม่ จันทบุรี 15-0-49.3 ไร่ 120 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 120,000,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LA2011012 ขายที่ดิน เขาวัว จันทบุรี 7-2-9.0 ไร่ 16 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 16,000,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

A60LA2011013 ขายที่ดิน จันทนิมิต จันทบุรี 0-2-51.7 ไร่ 3.2 ล้าน

(จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ » ที่ดิน 3 ธ.ค. 2563

ราคา 3,200,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10