พระกริ่งชัยสุวรรณรัตน์ วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี

รายละเอียดสินค้า
พระกริ่งชัยสุวรรณรัตน์ วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี
สูง 2.5 cm.
พระกริ่งชัยสุวรรณรัตน์ วัดเขาตะเครา เพชรบุรี ปี 2528 รุ่นพระเทพฯเททอง พิธิดี เกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกมากมาย
พระกริ่งชัยสุวรรณรัตน์ รุ่นพระเทพฯ เททอง วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี พ.ศ.2528พิธีดี หายาก พร้อมกล่องเดิม
ค่าบูชา 2200 บาท ติดต่อสุภาพ โทร.0890149388