ให้บริการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ด้านข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิต

รายละเอียดสินค้า
บริษัท เอชอาร์ดี อินดัสเทรียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด


#รับฝึกอบรมพัฒนาองค์กร และให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กร และ รับจัดอบรมบุคลากรในโรงงานต่างๆ รวมถึงฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ในด้านต่างๆ รับจัดอบรมบุคลากรด้านการบริหาร รับจัดอบรมบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน รับจัดอบรมบุคลากรด้านการจัดการ รับจัดอบรมบุคลากรด้านการวิจัย รับจัดอบรมบุคลากรฝ่ายผลิต รวมทั้งฝึกอบรมด้านฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ #อบรมIMDS #อบรมInternational Material Data System #อบรมELV #อบรมRoHS #อบรมPOPs #อบรมREACH #อบรมวิศวกรอุตสาหกรรม4.0 เป็นต้น

โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ มีความรู้ ความความสามารถ มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม สามารถทำงานเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมาย ลดต้นทุนในการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าและการทำงาน ให้ก้าวทันต่อเศรษฐกิจในปัจจุบัน ด้วยมาตราฐานและการดำเนินการการฝึกอบรมในระดับสากล

- ทีมวิทยากรและที่ปรึกษาได้รับการอบรมจากต่างประเทศด้านนี้โดยตรง
- มีทีมงานที่เชี่ยวชาญสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
- ได้รับการอัพเดทข้อมูล Material regulatory จากต่างประเทศโดยตรง ตลอดเวลา
- ลดความผิดพลาดข้อมูลของผู้ประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมาย
- ฝึกอบรมและกรอกข้อมูลพร้อมจัดทำรายงาน IMDS / CAMDS ให้กับทุกอุตสาหกรรม
- วางระบบการควบคุมสารปนเปื้อนภายในองค์กร รวมถึง Supply chain
- ฝึกอบรมด้าน Material regulatory (ELV / REACH / RoHS / IMDS / POPS)

เข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1NuK48YLywLxJzQFHvPctdRmFbHs2_cnW/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม
HRD Industrial Development
Tel : 063-561-4969 , 084-653-4597
Line ID : pboonchom
Email : [email protected]
Website : https://hrd-industrialdevelopment.com/