รับผลิตบัตร รับพิมพ์บัตรพลาสติกและบัตรอาร์เอฟไอดี

รายละเอียดสินค้า
www.masstest.com รับพิมพ์บัตรพลาสติก บัตรRFID Card ทุกคลื่น ความถื่ (LF,HF,UHF)

รับพิมพ์บัตร Mifare 1K เช่น บัตรโรงแรม /บัตรส่วนลด /บัตรนักเรียน /บัตรสมาชิก
รับพิมพ์บัตร Mifare 4K เช่น บัตรเข้า-ออกอาคาร
รับพิมพ์บัตร Proximity เช่น บัตรพนักงาน /บัตรเปิดประตู /บัตรศูนย์บริการฟิสเนส & คลับ
รับพิมพ์บัตร UHF เช่น บัตรเข้า – ออกลานจอดรถทางเข้าห้างสรรพสินค้า
รับพิมพ์บัตร Dual Card เช่น บัตรเติมเงิน /บัตรแทนเงินสด
รับพิมพ์บัตร NXP เช่น บัตรสมาชิก /บัตรวีไอพี /บัตรโรงพยาบาลบัตรผู้ป่วย
รับพิมพ์บัตร(No Chip) เช่น บัตรส่วนลด บัตรเข้าชมรม

บัตรพลาสติกความหนา 0.3 มิลลิเมตร 0.5 มิลลิเมตร และ 0.76 มิลลิเมตร สี่ที่ใช้ 4 สี 2 ด้าน ขนาดที่นิยมใช้ทั่วไป ก่อนพิมพ์ทุกครั้ง ทางบริษัท แมสเทคท์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด จะจัดส่งไฟล์ Artwork เพื่อให้ท่านได้ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์บัตรทุกครั้ง ราคาของการพิมพ์บัตรขึ้นอยู่กับจำนวนและสีในการสั่งพิมพ์บัตรต่อครั้ง

ติดต่อ ,คุณสุรชัย 065-593-5997 คุณบุญสมพร 064-946-9469
Email: [email protected] , [email protected]
เว็บไซต์ http://www.masstect.com