เหรียญ ร.5 ทรงยินดีเนื้อเงิน รุ่น สร้างโรงพยาบาลพานทอง จ.ชลบุรี

รายละเอียดสินค้า
เหรียญ ร.5 ทรงยินดีเนื้อเงิน รุ่น สร้างโรงพยาบาลพานทอง จ.ชลบุรี ปี พศ.2535
จัดสร้างโดย เจ้าคุณธงชัย ธมฺมธโช วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
แกะแม่พิมพ์โดย นายช่าง โสภณ ศรีรุ่งเรือง
จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ในปี พศ.2535
เหรียญ ร.5 ทรงยินดี รุ่น สร้างโรงพยาบาลพานทอง จ.ชลบุรี พระสยามเทวาธิราชประทานพรมงคลมาลัยอวยพรชัยให้พร
รายละเอียดพิธีมังคลาภิเษกเหรียญ ร.5 ทรงยินดี
เริ่มด้วยพิธีบวงสรวงน้อมรำลึกในการสร้างเหรียญ ร.5 ทรงยินดีครั้งแรก ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร โดยมี เจ้าคุณธงชัย ธมฺมธโช เป็นประธานในพิธีในวันอังคารที่ 15 กันยายน พศ.2535
พิธีบวงสรวงน้อมเกล้าฯถวายบังคม ในวันปิยะมหาราช วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พศ.2535 เป็นปฐมฤกษ์ พิธีมังคลาภิเษกเหรียญ ร.5 ทรงยินดี ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร โดยมี เจ้าคุณธงชัย ธมฺมธโช เป็นประธานในพิธีท่ามกลางพระคณาจารย์และมหาชน
จากนั้นมีการนำเหรียญ ร.5 ทรงยินดี เข้าพิธีมังคลาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ 4 ภาคของประเทศไทยดังนี้
- ภาคใต้ พิธีมังคลาภิเษกวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พศ.2535 ณ พระอุโบสถ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช
- ภาคอีสาน พิธีมังคลาภิเษกวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พศ.2535 ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม
- ภาคเหนือ พิธีมังคลาภิเษกวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พศ.2535 ณ พระอุโบสถ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ และยังได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อเกษม เขมโก อธิษฐานจิตให้เป็นกรณีพิเศษ
- กรุงเทพมหานคร พิธีมังคลาภิเษกวันพุธที่ 16 ธันวาคม พศ.2535 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานในพิธี
ค่าบูชา 2000 บาท ติดต่อสุภาพ โทร.0890149388